Het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) is uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis.

TROWA bestond uit drie werkpakketten:

 • Werkpakket 1 zorgde voor het bijeenbrengen en ontwikkelen van kennis en ervaringen over de waterschapsverordening, met als resultaat de Handreiking waterschapsverordening. 
 • Werkpakket 2 zorgde voor het delen van kennis en ervaringen over de waterschapsverordening, met als resultaten ondersteunende kennis- en leersessies op maat (aanbod via menukaart), hulpmiddelen, presentaties, blogs, filmpjes, spelkaarten, etc.
 • Werkpakket 3 was verantwoordelijk voor het opstellen van een advies over tooling digitaal regelbeheer en aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

TROWA is mede tot stand gekomen door:
 

Projectteam

 • Bart Pottuijt, Het Waterschapshuis
 • Bertjan Kaan, Het Waterschapshuis
 • Claudia Hees, Het Waterschapshuis
 • Gijs Woldring, Het Waterschapshuis
 • Jessica van der Doe, Het Waterschapshuis
 • Frédérique Minderhoud, Unie van Waterschappen
 • Mario Egas, Het Waterschapshuis
 • Max Brouwer, The Creators Company
 • Naomi van ’t Hof, Het Waterschapshuis
 • Pia Buis, Het Waterschapshuis
 • Rick van den Berg, Het Waterschapshuis
 • Robert Dijkhoff, Het Waterschapshuis
 • Yanda van Dijk, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Yvonne Kuijpers, Rijkswaterstaat

Ontwikkelteam werkpakket 1 & 2

 • Christine Jongma, FLO Legal
 • Gijs van den Brand, Waterschap Aa en Maas
 • Gijs Woldring, Het Waterschapshuis
 • Guido van der Kolk, Waterschap Hollandse Delta
 • Ingmar de Baat, Waterschap Hollandse Delta
 • Janneke Föllings, Hoogheemraadschap van Delfland
 • Juliëtte Pelamonia, Waterschap Vallei en Veluwe
 • Paul de Frankrijker, Unie van Waterschappen
 • Paul van der Weerd, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Peter van der Werf , Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Roland Willemsen, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Rudi van Perse, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Simon Handgraaf , FLO Legal
 • Sjef Wierink, Waterschap Vallei en Veluwe
 • Sophie Hasselman, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Susanne Middelkamp, Waterschap Vechtstromen
 • Yvonne Menten, Waterschap De Dommel

Ontwikkelteam werkpakket 3

 • Alex Ebberink, Waterschap Limburg
 • Bertjan Kaan, Het Waterschapshuis
 • Guido van der Kolk, Waterschap Hollandse Delta
 • Jos van Duijnhoven, Het Waterschapshuis
 • Paul van der Weerd, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Roland van de Boel, Het Waterschapshuis

Product Owner

 • WP1: Frédérique Minderhoud, Unie van Waterschappen
 • WP2: Yanda van Dijk, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • WP3: Robert Dijkhoff, Het Waterschapshuis

Product manager

 • Bart Pottuijt, Het Waterschapshuis

Product management team 

 • Anne Steegstra , Wetterskip Fryslãn
 • Bart Pottuijt, Het Waterschapshuis
 • Eenje van Wijngaarden, Waterschap Hunze en Aa´s
 • Ferry de Wilde, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Izakjan Dekker, Unie van Waterschappen
 • René Verhage, Het Waterschapshuis

Uitvoerend overleg

 • Eugène Meuleman, Unie van Waterschappen
 • Gerard Smits, Het Waterschapshuis
 • Harm Küpers, Waterschap Hunze en Aa's
 • Joke Goedhart, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Overig

 • Jeannette Mondria, Waterschap Vechtstromen
 • Fabian Bijman, It's Fab
 • Laura Jorna, The Creators Company
 • Marja Menken , Arcadis
 • Monique Pruijs, Arcadis
 • Robin Breedveld, The Creators Company
 • Ruben Klerkx, The Creators Company
 • Tim Daalderop, The Creators Company

Van de hieronder genoemde organisaties zijn medewerkers actief geweest in de klankbordgroep:

 • Gemeente Tilburg / Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Geonovum
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Informatiehuis Water
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap De Dommel
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslãn

TROWA is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

November 2019