Stap 1.3: Sturingsfilosofie

De doelen van waterschappen kunnen verschillen, of verschillend toegepast worden. Om hier goed invulling aan te kunnen geven is een sturingsfilosofie nodig. TROWA probeert dit relatief onbekende onderwerp verder te duiden om daarmee tot een algemeen afwegingskader te komen dat leidt tot een bewuste(re) invulling van doelen en regels van het waterschap. 

Dit geldt voor interne zaken, maar ook in verhouding tot andere overheden en realisatie van organisatorische en maatschappelijke opgaven. De gedachte is dat een bewuste rolkeuze - regulerend, presterend, samenwerkend of responsief - bijdraagt aan de legitimiteit en de effectiviteit van het handelen. Vanuit een bewuste keuze voor een rol kan verbinding worden gelegd met de doelen, werkwijzen en bijbehorende instrumenten, zoals een waterschapsverordening. 

Drie stappen zijn beschreven waarop een sturingsfilosofie van toepassing kan zijn. Deze stappen bevinden zich op een ander abstractieniveau. Elke stap kan een organisatie duidelijkheid bieden hoe met desbetreffende onderwerpen wordt omgegaan binnen de organisatie. De sturingsfilosofie is met name een discussiestuk, waarmee consistent om kan worden gegaan met bestuurlijke afwegingen.