Stap 1.9: Ontsluiting richting DSO

Als slotstuk op het geleverde werk wordt uiteindelijk regelgeving aangeboden aan het DSO. Zowel juridische regels als toepasbare regels komen in het Omgevingsloket. Hier kan men oriënteren, checken en indienen. In het Omgevingsloket zit de relevante regelgeving van alle overheden. De juridische regels worden als tekstdocument getoond, maar ook via de kaartfunctie. De toepasbare regels komen in het Omgevingsloket terug via vragenbomen. Als TROWA hebben we geen levering aan het DSO gedaan, maar hebben we wel inzicht gegeven in uitgevoerde praktijkproeven.

De waterschapsverordening en de toepasbare regels moeten in het juiste format aangeleverd worden aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit format is voor de juridische regels vastgelegd in de Standaard Officiële Publicaties - Toepassing Profiel waterschapsverordening (STOP-TPOD). Voor de toepasbare regels is dit vastgelegd in de Standaard Toepasbare Regels (STTR). Deze standaarden bieden inzicht in de benodigde techniek voor aanlevering. Leveranciers van digitaal regelbeheer verwezenlijken de technische doorwerking van de standaarden in de daarvoor beschikbare applicaties.