Stap 1.1: Basisprincipes Omgevingswet

Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen, dat is waar TROWA voor staat. Dit vraagt naast kennis over de waterschapsverordening en het digitaal stelsel om een nieuwe manier van samenwerken. Een andere manier van werken die wensen uit de samenleving begeleidt en uitgaat van samenwerking met alle betrokken partijen. Als TROWA zijn we namens en voor de waterschappen graag vaandeldrager van dit gedachtegoed.

De Omgevingswet is een grootschalige transitie die een andere manier van werken en denken met zich meebrengt voor alle overheden. Daarbij zijn enkele verbeterdoelen geformuleerd die verder gaan dan doelgerichte digitale regelgeving alleen. Gestreefd wordt naar het bewust en expliciet formuleren en nastreven van doelen, een heldere rol en sturingswijze. Met de komst van de Omgevingswet veranderen bovendien op enkele onderdelen de taken en bevoegdheden van het waterschap. Door samenwerking en participatie wordt het mogelijk om binnen deze ontwikkeling meer te fungeren als één overheid en initiatieven vanuit de samenleving te stimuleren.