De Waterwet en de Omgevingswet: hoe zit dat?

Factsheets over de Omgevingswet van waterschap Vechtstromen
Door: Peter Donker

De Omgevingswet gaat veel losse wetten over de leefomgeving vervangen door één wet. Ook ‘onze’ Waterwet gaat verdwijnen. De Omgevingswet neemt met ingang van 1 januari 2021 veel van de bestaande regelgeving over. Maar je raadt het misschien al: toch vaak nét even iets anders. Een andere naam, een ander jasje, een andere plek. En soms krijgen we er ook een nieuw instrument bij.

Gemaal aan een klein water

Wat betekent de Omgevingswet voor het wettelijk kader?

Omdat de Omgevingswet straks de wet is die ons moet helpen het waterbeheer uit te voeren, is het handig om te weten waar het wettelijk kader voor ons werk is gebleven in de Omgevingswet. Voor waterschap Vechtstromen reden om zogenaamde ‘factsheets’ op te stellen. In verschillende factsheets behandelt Peter Donker onderwerpen die ons werk raken. De factsheets geven inzicht hoe zaken met ingang van 1 januari 2021 zijn geregeld wanneer de Omgevingswet in werking treedt. De factsheets bieden de mogelijkheid een specifiek onderwerp terug te vinden, geven informatie over hoe en waar het is geregeld in de Omgevingswet en bijhorende AMvB’s en regeling.