Stap 1.1: Basisprincipes doelgerichte digitale regelgeving

TROWA deelt kennis, ontwikkelt en richt sessies in voor doelgerichte digitale regelgeving. Dit geven we vorm door doelgericht te redeneren, digitale principes toe te passen en sturingsprincipes uit te werken tot regelgeving met risicobenadering. Als motivatie geldt daarbij dat het beleid doelmatig, herleidbaar, inzichtelijk, verbonden en integraal gemaakt wordt. Het is daarvoor belangrijk om eerst de basisprincipes helder te hebben. Waar hebben we het over? Uit welke componenten bestaat het? En wat is de meerwaarde?

Door de doelen van een waterschap met elkaar in relatie te brengen wordt inzichtelijk welke regelgeving benodigd is om deze doelen te ondersteunen. De methode draagt bij tot het behalen van de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Daarnaast wordt meerwaarde gecreëerd voor de bedrijfsvoering omtrent regelgeving. Bovendien geldt het digitaal maken van beleid als voorwaarde om aan te kunnen sluiten op het DSO en dit maakt de koppeling met het DSO mogelijk. Uiteindelijk biedt dit alles een basis waarop ieder waterschap de eigen waterschapsverordening kan inrichten en nader kan uitwerken. Per waterschap wordt dit op verschillende wijze geïmplementeerd, afhankelijk van de ambitie, variantenkeuze, lokale verschillen en fasering.