Stap 1.8: Toepasbare Regels

Volgens TROWA zijn toepasbare regels de manier om regelgeving begrijpelijker en inzichtelijker te maken. Daarom onderscheiden de waterschappen zich door dit expliciet mee te nemen in het totaal van doelgerichte digitale regelgeving. Het is immers de manier om te voldoen aan de doelen van de Omgevingswet: de initiatiefnemer ontlasten en eenvoudig inzichten verschaffen. In de handreiking wordt uitgebreid toegelicht hoe dit in de praktijk vormgegeven kan worden. 

Toepasbare regels zijn juridische regels vertaald naar vragenbomen. Deze vragenbomen bevatten gebruikersvragen en beslisbomen. Ze bieden initiatiefnemers de mogelijkheid in het Omgevingsloket te kunnen checken of voor hun initiatief een vergunning of melding nodig is. Via vragenbomen geeft de landelijke voorziening van het DSO in het Omgevingsloket antwoord op vragen als 'Mag ik op deze locatie mijn gewenste activiteit uitvoeren?’ en ‘Wat voor aanvraag- en indieningsvereisten zijn daarvoor nodig?'. Hiermee wordt de betekenis of de uitkomst (vergunningsplicht, meldplicht, e.d.) van een set juridische regels duidelijk voor de initiatiefnemer. 

Toepasbare regels zijn in feite een gebruiksvriendelijke variant van dezelfde juridische regel. Het is de juridische regel gesteld in een vragende vorm, waarbij de onderlinge relaties in de vragenboom  automatisch een uitkomst genereerd op basis van de gegeven antwoorden. Een ‘vraag-antwoordspel’ met minimale regeldruk voor de initiatiefnemer.