Stap 1.7: Juridische regels algemeen

Juridische regels zijn de regelteksten die gezamenlijk de waterschapsverordening vormen. Naast activiteitgerichte juridische regels worden ook algemene bepalingen in de waterschapsverordening meegenomen. Deze juridische regels komen inhoudelijk niet voort uit beslissingstabellen, maar zijn in algemeenheid van toepassing. Het betreft met name onderwerpen die de waterschapsverordening rechtsgeldend maken en overkoepelend van toepassing zijn. Maar ook activiteit- en doelgerichte keuzes werken door op de toepassing van algemene juridische regels. De gehele waterschapsverordening, dus alle juridische regels moeten voldoen aan de voorgeschreven STOP/TPOD-standaarden.