Stap 1: Logisch informatiemodel

TROWA heeft  een architectuur- en informatiemodel ontwikkeld. Hiermee willen we de landelijke standaarden vertalen naar de unieke situatie van elk waterschap. Wil je inzicht krijgen in de modelmatige basisprincipes? Ben je benieuwd naar de mogelijke doorontwikkeling in de waterschapsarchitectuur (WILMA)? Of naar de veranderopgave op het gebied van gegevensbeheer en informatievoorziening? Dan zijn de ontwikkelde modellen interessant voor jou.

De concepten bieden een modelmatige beschrijving van de architectuurprincipes van doelgerichte digitale regelgeving. Deze modellen visualiseren het domein van de waterschappen met betrekking tot de modellen van de Omgevingswet (IMOP, IMOW en IMTR). Onderscheid is gemaakt tussen twee onderdelen: het Architectuurmodel en het Conceptueel Informatiemodel (CIM). Het architectuurmodel beschrijft de inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen onderling. Het kan daarmee gebruikt worden om applicaties, onderliggende data en interacties tussen systemen te beschrijven. Het CIM gaat over de onderwerpen die een rol spelen in het domein met de kenmerken en onderlinge relaties. Dit onderdeel bestaat uit een beschrijving van de informatie in tekst en in UML en is object-georiënteerd.