Stap 1.2: Doelenboom

Het doelgericht denken probeert TROWA te vatten in het fenomeen doelenboom. Dit om de uitlegbaarheid en verantwoording van regelgeving goed in te richten. Want waarom stellen wij bepaalde regels? Hoe staan deze doelen met elkaar in relatie? En wat kenmerkt ons waterschap? De doelenboom vormt de basis voor het risico- en kansgericht afwegen van beleid en regelgeving.

De doelenboom geeft de doelen van het waterschap geordend en overzichtelijk weer. Dit begint met een klein aantal algemene doelen, waarna deze telkens worden geconcretiseerd met direct verwante onderliggende doelen. Uiteindelijk leidt dit tot regelgeving die altijd een of meerdere doelen als basis heeft.

De doelenboom kan als basis fungeren voor meerdere doeleinden, onder meer voor toepassing op de waterschapsverordening, maar ook voor overige instrumenten. Vanuit TROWA is een gemeenschappelijke basis voor de doelenboom gemaakt die kan leiden tot een eigen doelenboom. Daarnaast is in verschillende paragrafen de context geschetst en is een film beschikbaar.