de nieuwe keur van Waterschap Limburg

Vanaf 1 april 2019 is de nieuwe Keur van Waterschap Limburg in werking getreden. Twee jaar geleden zijn de twee Limburgse waterschappen gefuseerd tot één nieuw Waterschap Limburg. 

Het was daarom nodig om de twee bestaande Keuren van de voormalige waterschappen samen te voegen tot één nieuwe Keur van Waterschap Limburg die geldt voor de hele provincie Limburg. De Keur is volledig in de geest van de Omgevingswet opgesteld.

Voor veel zaken staat in de Keur beschreven of er sprake is van een zorgplicht, een melding of dat er een vergunning nodig is.De nieuwe Keur kent meer vrijheden. Daar staat wel tegenover dat het waterschap meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt. In de nieuwe Keur hanteert het waterschap het principe dat iets is toegestaan, als aan de voorwaarden is voldaan (“ja, mits ...“- principe). 

In de uitvoeringsregels staan de belangrijkste inhoudelijke regels over activiteiten of handelingen in of in de buurt van een oppervlaktewater of waterkering die op de legger staat.

Voor de meest voorkomende vergunningplichtige activiteiten zijn er beleidsregels. In deze beleidsregels staat met welke criteria het waterschap een vergunningsaanvraag beoordeelt.