Stap 1.6: Beslissingstabellen

Het veelvoud aan doelen en mogelijke effecten daarop, bezien vanuit de activiteiten die plaatsvinden in de fysieke leefomgeving, vragen om een gestructureerde vorm van beheer. Als TROWA maken we ons sterk om op deze innoverende wijze regelgeving te beheren en vorm te geven. Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Wat levert dit nou precies op? En hoe leidt dit tot juridische- en toepasbare regels? Deze vragen en meer worden toegelicht in de handreiking. 

Beslissingstabellen vormen een gestructureerde koppeling van doelen aan regelgeving. Het vormt bovendien de basis voor de digitale structuur, de logica op basis waarvan regelgeving wordt beheerd. De inhoud van de beslissingstabellen is gestructureerd, gerelateerd en gemodelleerd. Het biedt eenduidig inzicht in de structuur van regelgeving en de herkomst van inhoudelijke criteria. Een beslissingstabel gaat over activiteiten in de leefomgeving die het waterschap wil reguleren of stimuleren. In beslissingstabellen worden vanuit één onderwerp en/of één doel de relaties gelegd tussen criteria, inhoudelijke afwegingen en de bijbehorende uitkomsten. Van hieruit is alle relevante inhoud beschikbaar om te komen tot juridische- en toepasbare regels. Daarmee zijn beslissingstabellen de bron van regelgeving, zonder de feitelijke regels te bevatten. Een beslissingstabel kan gevuld worden vanuit nieuwe doelgerichte regelgeving en vanuit bestaande regelgeving. In alle gevallen biedt een beslissingstabel structuur, consistentie en overzicht.