Stap 1.10: Begrippen Clusteren

Landelijke afstemming en integratie van begrippen is het streven. Bij het opstellen van de handreiking is getracht waar mogelijk aan te sluiten op de Aquo-standaard en nieuwe termen aan te dragen. Veel waterschappen hebben gelijkwaardige doelen, assets en werkingsgebieden. Zeker met het oog op digitalisering is het waardevol om dezelfde taal te spreken. Ook naar de initiatiefnemer toe leidt dit tot meer begrip. De hele handreiking kent geclusterde begrippen die zijn over te nemen, ook is een afkortings- en begrippenlijst individueel toegevoegd.